Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)Zwanym dalej RODO, informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych Bendex Sp. z.o. o. Sp. K. Ul. Nadrzeczna 22, 16-010 Wasilków

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, dostawy towaru oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji na podstawie

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy na zakupy w sklepie a także

Art. 6 ust.1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub strony trzeciej

4) Prawnie uzasadnionym interesem jako podstawy do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy jest dochodzenie i obrona roszczeń oraz zapobieganie oszustwom

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające oraz podmioty, które biorą udział w realizacji zamówienia

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przewarzania w ramach zawartej umowy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych, lecz nie dłużej niż 10 lat

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rejestracji w sklepie i realizacji zamówienia

 

ENG

According to art. 13 of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 (Journal of Laws UE L 119 of 04/05/2016), I inform that:

1) Administrator of your personal data: Bendex Sp. z.o. o. Sp. K. Ul. Nadrzeczna 22, 16-010 Wasilków

2) Your personal data will be processed for the purpose of contract performance, delivery of goods and consideration of possible complaints under:

Article 6 paragraph 1 lit. b GDPR – implementation of a shopping contract in the store as well

Article 6 paragraph 1 lit. f GDPR – legally justified interest of the administrator or a third party

4) Legitimate interests as the basis for processing personal data under the contract is the investigation and defense of claims and the prevention of fraud

5) recipients of your personal data will be only entities authorized to obtain personal data only on the basis of legal provisions, processors and entities that are involved in the implementation of the contract

6) Your personal data will be stored until the processing ceases as part of the concluded contract and in other cases, to cease business reasons, but not longer than 10 years

7) you have the right to request from the administrator access to personal data, rectification, deletion or limitation of processing, the right to transfer data and the right to object to the processing

8) you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority

9) providing personal data is voluntary, however, refusal to provide data may result in refusal of registration in the store and execution of the order

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO, informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych Bendex Sp. z.o. o. Sp. K. Ul. Nadrzeczna 22, 16-010 Wasilków

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą okres 6 lat

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.