BENDEX Sp. z o.o. Sp. k. uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POPW.01.04.00-20-0012/18 pn. „Dążenie do rozwoju poprzez konsekwentne inwestowanie we wzornictwo – wdrożenie do produkcji innowacyjnych urządzeń z instalacjami gazowymi firmy Bendex” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0012/18-00 z dnia 05.10.2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap

Celem projektu jest rozwój wzornictwa w firmie, dzięki opracowaniu i wdrożeniu do produkcji nowej kategorii produktów wykorzystujących instalacje gazowe oraz wdrożenie innowacji produktowej.

Wartość projektu: 6 231 180,00 zł

Dofinansowanie: 2 999 000,00 zł